Członkinie Komitetu Przysposobienia Wojskowego Kobiet z wizytą u prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Widoczna m.in. Komendantka Naczelna Przysposobienia Wojskowego Kobiet Maria Wittek (1. z lewej, bokiem).