Obraz nieznanego autora z XVIII wieku. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons (wersja językowa białoruska).