Obraz olejny z 1869 roku.  Znajduje się w Muzeum w Lubelskim. 

Źródło kopii cyfrowej: www.luxinoriente.pl