Dolna część ryciny Teofila Żychowicza wydanej we Lwowie w 1851 roku,  przedstawiającej niezachowane malowidła Stachowicza z Pałacu  Biskupów Krakowskich.