Fotografia Andrzeja Burcharda ze zbiorów Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego.