Litografia według wzoru Józefa Szymona Kurowskiego opublikowana po 1849 roku w Nowym Joru, Paryżu i Londynie.