Legiony na froncie wschodnim nad Stochodem - Józef Piłsudski w okopach pod Rudką Miryńską. (sierpień 1916 r.)