Fotografia opublikowana w 1913 roku w piśmie  "Wieś i Dwór”, z. 12, s. 13.