Fotografia Jerzego Troszczyńskogo ze zbiorów Fototeki FINA.