Drzeworyt według wzoru Józefa Buchbindera z 1880 roku.