Fotografia wykonana w 1935 roku przez zakład Foto-Ross.