Drzeworyt według wzoru Józefa Buchbindera opublikowany w 1883 roku w "Tygodniku Ilustrowanym", nr 39 s. 193.