Polskie lekkoatletki po przyjeździe do Poznania. Widoczne m.in.: Stanisława Walasiewiczówna, Maria Kwaśniewska, Maryla Freiwald, Jadwiga Wajsówna.