Metropolita Kościoła Prawosławnego w Polsce Dionizy Waledyński (z prawej) wręcza prezydentowi RP Ignacemu Mościckiemu (stoi naprzeciwko metropolity) uchwałę świętego Synodu Kościoła Prawosławnego w Polsce o modłach za duszę Józefa Piłsudskiego. Widoczni m.in. minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Wojsciech Świętosławski (z prawej, w okularach), szef Kancelraii Cywilnej Prezydenta RP Stanisław Świeżawski (1. z lewej), szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta generał Kazimierz Schally (stoi za prezydentem), adiutant prezydenta RP kapitan Józef Hartman (2. z lewej).