Drzeworyt opublikowany w 1881 roku w piśmie "Kłosy" nr. 853 s. 273.