Litografia wydana w 1842 roku przez Imp. de Lemercier, Bernard et C.