Rycina  z  albumu Tytusa Maleszewskiego, Królowie polscy podług rysunku..., 43 portrety.  Warszawa 1880, tabl. 34.