Miedzioryt opublikowany w książce Antonio Barbey`a "Ducum, Regumque Polonorum Series [...]", wydanej w Rzymie w 1702 roku.