Fotografia opublikowana w 1930 roku w „Przeglądzie Elektrotechnicznym”,  nr 12, s. 295.