Członkowie polskiej ekipy w towarzystwie niemieckich oficerów. Widoczni od lewej: mjr Wilhelm Lewicki, płk Tadeusz Komorowski, por. Janusz Komorowski (w tyle, częściowo niewidoczny), ppor. (SS-Untersturmfuhrer) R. Temme, por. Czarniawski, kpt. von Geldern i mjr Zdzisław Dziadulski.