Kierowca Henryk Liefeldt w samochodzie Astro-Daimler.