Kierowca Henryk Liefeldt (3. z prawej) w grupie osób. Widoczni m.in.: kapitan Aleksander Seńkowski, pani Sawicka i Jabłońska.