Drzeworyt według wzoru Wojciech Gersona z lat 1870-1900.