Fotografia opublikowana w 1929 roku w „Tygodniku Ilustrowanym”,  nr 12, s. 233.