Fragment uroczystości. Siedzą w pierwszym rzędzie od lewej: wiceprezydent Warszawy Jan Pohoski, wiceprezydent Warszawy Medart Downarowicz, socjolog prof. Ludwik Krzywicki, prof. Felicjan Szopski, prezydent Warszawy Marian Zyndram Kościałkowski, prof. Szymon Askenazy, wiceprezydent Warszawy Józef Ołpiński.