Drzeworyt opublikowany w 1877 roku w piśmie "Kłosy", nr 602 s. 17.