Miniatura z rękopisu Jana Długosza "Catalogus archiepiscoporum Gnesnensium",  iluminowanego w Krakowie przez warsztat Stanisława Samostrzelnika w latach 1531-1535.