Janina Jabłonowska i Zygmunt Noskowski w jednej ze scen nierozpoznanego przedstawienia.