Marszałek Józef Piłsudski opuszcza trybunę. Na lewo od Marszałka idzie jego żona Aleksandra Piłsudska. Na prawo od Marszałka idzie Adam Sokołowski. Fotografię wykonał Witold Pikiel.