Marszałek Józef Piłsudski na placu Saskim w otoczeniu wojskowych. Widoczni m.in.: ppłk Józef Beck (na prawo od marszałka) i szef Sztabu Głównego gen. Tadeusz Piskor (z prawej, na drugim planie). W tle Pałac Saski.