Sadzenie pamiątkowego dębu przed siedzibą Dyrekcji PKP Kraków. Widoczni m.in.: wiceminister komunikacji Aleksander Bobkowski (sypie ziemię), minister komunikacji Juliusz Ulrych (za A. Bobkowskim), wiceminister komunikacji Julian Piasecki (z prawej, z wąsami, trzyma kapelusz), gen. Bernard Mond (na lewo od. A. Bobkowskiego), wojewoda krakowski Mikołaj Kwaśniewski (na lewo za gen. Mondem), wicewojewoda krakowski Piotr Małaszyński (na lewo za ministrem Ulrychem).