Przedstawiciele władz i organizatorzy akademii na tle dekoracji z portretem króla Jugosławii Aleksandra I Karadziordziewicia w auli Wyższej Szkoły Handlowej. Od lewej widoczni: sekretarz Towarzystwa Polsko-Jugosłowiańskiego Józef Woźniak (pierwszy z lewej), dziennikarz Tadeusz Powidzki, pani Jarochowska, prezes Towarzystwa Polsko-Jugosłowiańskiego gen. Aureli Serda-Teodorski, poseł Leon Surzyński, pani Nieciowa, wojewoda Poznania Roger Raczyński, prezes Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Poznaniu T. Kazimierski, pani Woźniakowa, sędzia Kajetan Bojarski, konsul Jugosławii w Poznaniu Marcel Scheffs i prezes Syndykatu Dziennikarzy Poznańskich Bohdan Jarochowski.