Prezydent RP Ignacy Mościcki na trybunie honorowej (3. z lewej) podczas uroczystości na Polu Mokotowskim. Widoczni m.in. premier Marian Zyndram Kościałkowski (stoi na trybunie 2. z lewej), minister spraw wojskowych generał Tadeusz Kasprzycki (stoi na trybunie 5. z lewej), szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP pułkownik Kazimierz Schally (stoi na trybunie 4. z lewej), szef Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP Stanisław Świeżawski (stoi na trybunie z lewej).