Fotografia wykonana przez Antoniego Sitkowskiego wykonana w latach 1937-1939.