Prezydent RP Stanisław Wojciechowski (idzie na przedzie trzyma melonik) na przeglądzie oddziałów Policji Państwowej podczas uroczystości w parku Sobieskiego. Za prezydentem idzie minister spraw wewnętrznych Władysław Raczkiewicz obok adiutant Prezydenta RP generał Mariusz Zaruski.