Płk Bronisław Prugar-Ketling przygląda się ćwiczeniom strzeleckim w pozycji leżącej.

Fotografia wykonana w latach 30-ych ub. w.