Uczestnicy obrad przed fontanną Prozerpiny na Starym Rynku w Poznaniu. Widoczni m.in. poseł Leon Surzyński, prezes Czechosłowackiego Związku Śpiewaczego Jerzabek, konsul Czechosłowacki w Poznaniu Zdenek Matousek, profesor z Bratysławy Orel, kompozytor i dyrygent Feliks Nowowiejski, sekretarz Krakowskiego Związku Śpiewaczego Jadwiga Zbrożkówna, prezes Wielkopolskiego Związku Kół Śpiewaczych Kajetan Bojarski, dyrygent Władysław Raczkowski, muzykolog Łucjan Kamieński. W głębi widoczny Dom Konfekcyjny Franciszla Lisieckiego.