Obraz Jana Nepomucena Głowackiego przedstawiający hr. Tyszkiewicz z córką. Miniatura ze zbiorów Kazimierza Iwanickiego namalowana w 1833 roku.
Autor: