Obraz Szczęsnego Rutkowskiego "Zbieranie chrustu".