Obraz z 1877 roku. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.