Fragment uroczystości. Na pierwszym planie od lewej: NN, gen. Stanisław Rouppert, płk Stefan Hubicki.