Odznaczenie wręczył Minister-Kierownik Urzędów do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Janusz Krupski w obecności marynarzy-weteranów, uczestników V Światowego Zjazdu Marynarzy Polskich.

Fotografia udostępniona przez Marynarkę Wojenną RP.