Foyer teatru. Widoczni od lewej m.in.: komendant garnizonu i placu m.st. Warszawy pułkownik Stefan Strzemiński, śpiewaczka Elna Giested, reżyser Jan Pawłowski, aktor-śpiewak Józef Redo, prezydent RP Ignacy Mościcki, wicewojewoda Warszawy Józef Ołpiński, szef Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP Bronisław Hełczyński, szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP pułkownik Jan Głogowski.