Obraz olejny z 1859 roku.  Znajduje się w Muzeum Narodowym w Krakowie. 

Źródło kopii cyfrowej: http://kpgd.pl/photos_cms/Bona.jpg.