Powitanie przybyłych gości na stacji w Miechowie. Widoczni m.in.: prezydent RP Ignacy Mościcki, premier Leon Kozłowski, minister komunikacji Michał Butkiewicz, generał dywizji Aleksander Osiński, dowódca OK V generał brygady Aleksander Narbut-Łuczyński, szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP Jan Głogowski, zastępca szefa Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP mjr Władysław Krawczyk, szef Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP Stanisław Świeżawski, wojewoda kielecki Władysław Dziadosz. Na pierwszym planie widoczni adiutanci prezydenta RP kpt. Zygmunt Gużewski i kpt. Strzelców Podhalańskich Józef Hartman.