Poświęcenie nowej linii przez biskupa śląskiego Stanisława Adamskiego w Rybniku. Widoczni również: minister komunikacji Juliusz Ulrych (pierwszy z lewej), wojewoda śląski Michał Grażyński, wiceminister komunikacji Julian Piasecki.