Uczestnicy uroczystości przechodzą przez most po przecięciu wstęgi przez wiceministra komunikacji Juliana Piaseckiego (trzeci od lewej w długim płaszczu i z kapeluszem w ręku).