Uczestnicy otwarcia wystawy. Widoczni m.in. Janusz Jędrzejewicz (przecina wstęgę), rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie profesor Tadeusz Pruszkowski (I rząd, 2. z lewej).