Drzeworyt Aleksandra Regulskiego według wzoru Józefa Buchbindera opublikowany w  1883 roku w  "Tygodniku ilustrowanym",  nr 18, na stronie 284.