Odbitka graficzna z 1617 roku wydana przez Abrahama Hogenberga.  Cracovia metropolis Regni Poloniae, 43 plansza 6. z tomu "Civitates orbis terrarum".